درباره ما

 شرکت جوان صنعت یاران جاوید در سال ۱۳۹۸ جهت واردات تلفن همراه در استان خوزستان شهر اهواز تاسیس گردید